2012 - JULY - SSBR Rio Vista - Rick Webb-Historian